לקוחות מספרים על שירות ההובלות של אילן הובלות

המלצה מאלעד עבור הובלת דירה מנס ציונה

אלעד מנס ציונה

שירות הובלת דירה לאלעלד מנס ציונה.

המלצה ממשפחת שחר עבור שירות הובלות דירה

מר הורביץ

שירות הובלות דירה למר הורביץ.

המלצה ממר קרצמן וגברת םרוקפורט עבור שירות הובלות דירה

מר קרצמן וגברת פרוקפורט

שירות הובלות דירה למר קרצמן וגברת פרוקפורט.

המלצה ממשפחת אברג'ל עבור שירות הובלות דירה

משפחת אברג'ל

שירות הובלות דירה למשפחת אברג'יל.

המלצה ממשפחת מאיר עבור שירות הובלות דירה

משפחת מאיר

שירות הובלות דירה למשפחת מאיר.

המלצה ממשפחת רבינוביץ' עבור שירות העברת דירה

משפחת רבינוביץ'

שירות העברת דירה למשפחת רבינוביץ'.

המלצה מבני ושושנה עבור שירות העברת דירה

א.בני ושושנה

שירות העברת דירה לבני ושושנה.

המלצה מעו

עו"ד עוזיאל

שירות הובלת דירה לעו"ד עוזיאל.

המלצה ממשפחת רוט מראשון לציון עבור שירות הובלות דירה

משפחת רוט מראשון לציון

שירות הובלת דירה למשפחת רוט מראשון לציון.

המלצה ממשפחת סממה עבור שירות העברת דירה

משפחת סממה ממודיעין

שירות העברת דירה למשפחת סממה.